Obchodná akadémia Topoľčany pri realizácii školského vzdelávacieho programu úspešne rozvíja spoluprácu aj s inými strednými a vysokými školami a firmami doma i v zahraničí. Patria k nim najmä:

Obchodná akadémia Přerov, Česká republika
Spolupráca spočíva vo výmene skúseností vedenia školy a  učiteľov na vzájomných stretnutiach. Rovnako sa pravidelne uskutočňujú výmenné dvojdňové pobyty žiakov zamerané na vedomostné a športové súťaže a na kultúrno-poznávacie aktivity.

Pedagogická fakulta UKF Nitra
Spoluprácu rozvíjame už niekoľko rokov najmä v oblasti participácie v projektoch zameraných na moderné metódy vyučovania. Osobitne účinná je naša spolupráca pri uplatňovaní  metódy CLIL vo vyučovaní cudzích jazykov.

Firmy v regióne Topoľčany
Spoluprácu rozvíjame predovšetkým v oblasti odborného vzdelávania. Využívame na to hlavne exkurzie do týchto firiem a prax žiakov počas štúdia. Za veľmi dobrú považujeme spoluprácu najmä s týmito firmami:
DECODOM, s.r.o., Topoľčany
HYZA, a.s. Topoľčany
OZETA NEO, a.s., Topoľčany
COOP Jednota, Topoľčany
Z ďalších inštitúcií v meste Topoľčany, ktoré s nami účinne spolupracujú pri odbornom vzdelávaní patria:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Topoľčany
Sociálna poisťovňa, pobočka Topoľčany,
Mestský úrad, Topoľčany
Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Topoľčany
Všeobecná zdravotná poisťovňa, pobočka Topoľčany
Okresný súd, Topoľčany
Daňový úrad, Topoľčany a ďalšie.

Zahraničné firmy
V školskom roku 2008/2009 sme nadviazali dobrú spoluprácu s rakúskou firmou LKW Walter Viedeň. Spolupráca s touto známou firmou spočíva v umožňovaní exkurzií žiakom do ich firmy a perspektívne sa budeme zameriavať aj na ďalšie formy, najmä na odbornú prax našich žiakov  a možnosti získania zamestnania po ukončení štúdia v Rakúsku.
Bližšie informácie o tejto firme nájdete :

http://www.lkw-walter.com/personal/lkg_bhs_absolvent.htm