www.oato.edu.sk          mail@oato.edu.sk

Riaditeľka školy:       
Ing. Mária Malinková        tel.: 038/53 622 12
mobil: 0911 388 505      fax: 038/53 622 13
riaditelka@oato.edu.sk        
        
Zástupkyňa riaditeľky školy:       
Ing. Jozefína Šándorová        tel.: 038/53 622 15
        
Výchovná poradkyňa:       
Ing. Dagmar Grznáriková    tel.: 038/53 622 28
                         
Ekonómka školy:       
Jana Páleníková tel.: 038/53 622 14
ekonomka@oato.edu.sk        
        
Vedúca školskej stravovacej komisie:       
Ing. Dana Luzarová         tel.: 038/53 622 20
        
Vedúca školskej jedálne:       
p. Mária Slováková        tel.: 038/53 622 16
        
Zástupca zamestnancov BOZP:       
Mgr. Martin Huba         tel.: 038/53 622 18
        
Školská knižnica:       
Mgr. Jana Masaryková    tel.: 038/53 622 27
        
Predseda Rady školy:       
Ing. Jana Štefkovičová          tel.: 038/53 622 21        
        
Zapisovateľka Rady školy:       
p. Kristína Adamkovičová      tel.: 038/53 622 11

        
Zamestnanecký dôverník:       
Mgr. Anton Štefkovič         tel.: 038/53 622 26