Vitajte v podsekcii intranet OA Topoľčany

V tejto časti si môžete pozrieť najmä rozvrhy, suplovania, predmetové komisie a ich materiály, telefónne zoznamy na pedagógov a ďalšie užitočné informácie...

Organizácia školského roka 2016/2017

Vyučovanie:

Prvý polrok  sa začína 1. septembra 2016, slávnostné otvorenie školského roka bude 5. septembra 2016 (pondelok). Vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2017 (utorok).

Druhý polrok sa začína 1. februára 2017 (streda) a končí sa 30. júna 2017 (piatok).

Prázdniny:

Jesenné prázdniny sa začínajú 28. októbra 2016 (piatok) a končia sa 31. októbra 2016 (pondelok). Vyučovanie sa začína 2. novembra 2016 (streda).
Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2016 (piatok) a končia sa 5. januára 2017 (štvrtok). Vyučovanie sa začína 9. januára 2017 (pondelok).
Polročné prázdniny3. februára 2017 (piatok). Vyučovanie sa začína 6. februára 2017 (pondelok).
Jarné prázdniny budú trvať od 20. februára 2017 (pondelok) do 24. februára 2017 (piatok).
Veľkonočné prázdniny sa začínajú 13. apríla 2017 (štvrtok) a končia sa 18. apríla 2017 (utorok). Vyučovanie sa začína 19. apríla 2017 (streda).
Letné prázdniny sa začínajú 3. júla 2017 a končia sa 31. augusta 2017.

Rodičovské združenia:

19. september 2016 - plenárne rodičovské združenie

december 2016 - triedne rodičovské združenie

apríl 2017 - triedne rodičovské združenie

Klasifikačné porady:

november 2016 - predbežná klasifikačná porada

január 2017 - polročná klasifikačná porada

apríl 2017 - predbežná klasifikačná porada

máj 2017 - koncoročná klasifikačná porada pre 4. ročník

jún 2017 - koncoročná klasifikačná porada

 

Plán exkurzií v školskom roku 2016/2017

ročník

zameranie

miesto

termín

prvý

Tribečské múzem

Exkurzia „Po stopách Ľ. Štúra a A. Dubčeka“

Exkurzia do výrobných podnikov

Archeologické nálezisko Bojná

Prevencia patologických javov

Triedenie odpadov

Topoľčany

Uhrovec

Topoľčany

Bojná

Kráľová pri Senci

Topoľčany

september 2016

október 2016

máj 2017

máj 2017

december 2016

máj 2017

druhý

Vianočná Viedeň a návšteva čokoládovne

Slovenské liečebné kúpele

Divadelné predstavenie

Živnostenský úrad

Štátny archív

Viedeň, Kittsee

Piešťany

Nitra, Bratislava

Topoľčany

Topoľčany

december 2016

máj 2017

podľa ponuky

apríl 2017

máj 2017

tretí

Slovenský veľtrh cvičných firiem

 

Exkurzia do výrobného podniku

Súdne pojednávanie na Okresnom súde

Žiar nad Hronom,

Banská Bystrica

BA, ZA, TT

Topoľčany

apríl 2017

 

máj 2017

podľa možností OS

štvrtý

Veľtrh vysokých škôl GAUDEAMUS

Divadlo v anglickom jazyku

Nitra

Bratislava

október 2016

október 2016
prvý, druhý, tretí, štvrtý Osvienčim - po stopách holokaustu Osvienčim, Krakov apríl, máj 2017