In-počasie Meteoinfo
vypln
vypln
vypln
vrchna cast
obchodna akademia banner
spodna cast
aktualne
lista
lista
panacik
Meniny na web


úvod - projekt

Kvalitní v škole, úspešní v živote

Projekt s podporou Európskej únie
Spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom

Kliknite pre viac info

vypln

erasmus+

jaslovensko

EXKURZIA: BANSKÁ BYSTRICA – ŽIAR NAD HRONOM


Vo štvrtok 6. apríla boli naši tretiaci na ročníkovej exkurzii. Navštívili Národnú kultúrnu pamiatku Múzeum SNP a prezreli si expozíciu venovanú obetiam holokaustu a medzinárodnej účasti jednotlivých krajín v protifašistickom odboji.
Exkurzia bola spojená s prehliadkou Regionálneho veľtrhu cvičných firiem v Žiari n/Hronom, na ktorom mala aj naša škola zastúpenie. Tak ako Viki z III.A triedy, mohli si tretiaci vyskúšať svoje prezentačné a komunikačné zručnosti v oblasti marketingu v jednotlivých stánkoch vystavovateľov pri simulovaných nákupoch, alebo sa aspoň nechať inšpirovať nápadmi cvičných firiem z celého Slovenska. V budúcom školskom roku, keď si budú zakladať svoju firmu, im určite každý nápad príde vhod.

part1
part2

PROJEKT ERASMUS+ Better Environment Better Future 2015-2017

Hlavnou náplňou projektu je ochrana životného prostredia, aktivity súvisiace s ochranou životného prostredia, pracovným jazykom je angličtina. Do projektu je zapojených 9 krajín: Slovensko, Španielsko, Bulharsko, Turecko, Portugalsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Taliansko.
Jednotliví zástupcovia krajín, učitelia spolu so svojimi žiakmi sa pravidelne stretávajú v   hostiteľských krajinách a realizujú pracovné stretnutia. Súčasťou je spoznanie krajiny, mentality národa, environmentálne aktivity a rozvíjanie jazykových zručností.  V posledný marcový týždeň sa hostiteľskou krajinou stalo Slovensko.
Obchodná akadémia v Topoľčanoch privítala na svojej pôde 21 zahraničných pedagógov a ich žiakov. Žiaci boli ubytovaní v rodinách. Pre všetkých bol pripravený bohatý program, v rámci ktorého účastníci spoznávali zaujímavé miesta Slovenska. V prvý deň  prezentovali svoju krajinu, zúčastnili sa stretnutia s primátorom Ing. Petrom Balážom, spoločne vysadili stromčeky na Margarétke. Utorok sa niesol vo výletnom duchu, všetci navštívili Bratislavu, prezreli si priestory parlamentu, absolvovali prehliadku historickej časti Bratislavy. Keďže počasie bolo ukážkové, v stredu vyrazili do Banskej Štiavnice, v meste svetového, kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO navštívili banskú štôlňu, vypočuli si prednášku o baníctve. Vo Vysokých Tatrách absolvovali jarnú prechádzku okolo Štrbského plesa. Zahraniční študenti a učitelia s údivom sledovali krásy našej prírody. Poslednou zástavkou po tomto namáhavom dni bola Liptovská Mara.

Vo štvrtok v dopoludňajších hodinách absolvovali prednášku s lektorkou ekologických problémov v Topoľčianskom regióne pani Kusekovou. Poobede zavítali zahraniční turisti do Bojníc. V posledný deň stretnutia navštívili Oponice - historickú knižnicu v kaštieli Chateau Appony a výlet zavŕšili výstupom na Oponický hrad. Vo večerných hodinách  sa všetci stretli v škole na medzinárodnej večeri, kde študenti predstavovali typické jedlá pre ich danú krajinu. Na záver sa priateľské stretnutie  ukončilo zábavou v tradičnom slovenskom štýle, s ľudovou hudbou a krásnymi dievčatami v krojoch. Tento projekt priniesol všetkým zúčastneným viacero pozitív.  Žiaci a učitelia sa zdokonaľovali  v anglickom jazyku, spoznali kultúru iných krajín, vytvorili sa priateľstvá, ktoré budú pokračovať aj po skončení  projektu.

part4
part3
cvičné firmy
pankl logo
Server HP Pro Liant našej škole venovala firma PANKL Automotive Slovakia, s.r.o. Srdečne ďakujeme!

Okruhy a skúšobné testy na prijímacie pohovory:

Okruhy slovenský jazyk a literatúra, test zo slovenského jazyka a literatúry

Okruhy z matematiky, test z matematiky