Školský rok 2011/2012
Školský rok 2012/2013
Školský rok 2016/2017
kruzky
erasmus+
repopito
kruzky
exkurzia
Cvičná firma- REPOPITO
kruzky
kruzky
kruzky
tehlicka
ofdms
cvicna firma
veltrh CR
btm1
kalokagatia
kalokagatia
kalokagatia
kalokagatia
kalokagatia
kalokagatia
BA
triedy
kalokagatia
kalokagatia
Veľtrh cvičných firiem v Žiari nad Hronom
Triedy
Burza informácií stredných škôl
Mikuláš v našej škole
Triedy
Exkurzia v Papierničke
Mikuláš - video
Kulinárske kúzlo v škole
Stredoškolská odborná činnosť
Olympijský festival detí a mládeže Slovenska
Imatrikulácie - video
Vianočná akadémia - video
butin
butin
Vianočná akadémia
butin
Cvičné firmy - školské kolo
butin
Deň otvorených dverí
Medzinárodný veľtrh cvičných firiem
Tehlička pre Afriku a učiteľský OSKAR
butin
Vianočná Viedeň
butin
butin
butin
Active&Happy - prednáška
Taliansko - Bibione
Triedy
Tehlička pre deti ulice
Letná škola ekonómie
Imatrikulácie prvákov
Erasmus + Slovensko
Lyžiarsky výcvik - Tále
Stredoškolská odborná činnosť
Vianočná akadémia
Nitriansky región s III.D
Stretnutie s OA Přerov
Deň jazykov
Prerov
exkurzia
exkurzia
Prezentácia stredných škôl v Dome kultúry v Topoľčanoch
Imatrikulácie
Kalokagatia
Triedy
Cvičné firmy - školské kolo
Taliansko - Bibione
Deň otvorených dverí
Imatrikulácie
Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Bratislave
kalokagatia
Veľtrh cvičných firiem - Žiar nad Hronom
kalokagatia
Mladý Európan
kalokagatia
Hviezdoslavov Kubín
Školský rok 2013/2014
Dr Jekyll and Mr Hyde a prehliadka Staré mesto - Bratislava
Triedy
den knižníc
Deň knižníc
Paks
Pracovné stretnutie študentov a učiteľov v meste Paks, Maďarsko
Paks
Vianočná Viedeň
MVCF
Medzinárodný veľtrh cvičných firiem
červené stužky
Červené stužky
červené stužky
Cvičné firmy - školské kolo
červené stužky
Imatrikulačky
Priateľstvo bez hraníc - družobné stretnutie s OA Přerov
červené stužky
Školský rok 2014/2015
triedy 2014
Triedy
Imatrikulácie
triedy 2014
triedy 2014
Školský rok 2015/2016
1
Medzinárodný veľtrh cvičných firiem
Medzinárodný veľtrh cvičných firiem
btm