In-počasie Meteoinfo
vypln
vypln
vypln
vrchna cast
obchodna akademia banner
spodna cast
aktualne
lista
lista
panacik
Meniny na web


úvod - projekt

Kvalitní v škole, úspešní v živote

Projekt s podporou Európskej únie
Spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom

Kliknite pre viac info

vypln

Úspech študentov našej školy
 na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Bratislave

   „AK CHCEŠ VEĽKÝ PLAVEC BYŤ, NEVÁHAJ NÁS NAVŠTÍVIŤ!“

Týmto sloganom propagovala svoje podnikateľské aktivity cvičná firma VEĽKÝ PLAVEC, s.r.o., ktorá pôsobí na našej škole, na 19. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem, ktorý sa konal 10. – 11. novembra 2016 v INCHEBA EXPO v Bratislave.
Veľtrh cvičných firiem každoročne organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania, Nadácia na podporu odborného vzdelávania a prípravy a Ekonomická univerzita v Bratislave pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Zastúpenie cvičných firiem a konkurencia na veľtrhu v tomto roku bola veľká. Zúčastnilo sa ho 66 cvičných firiem z celého Slovenska, Česka, Rakúska a Rumunska.
Počas veľtrhu si študenti vyskúšali simulované nákupy rôznych produktov, obchodovanie s tuzemskými a zahraničnými obchodnými partnermi, precvičili si svoje prezentačné a komunikačné zručnosti nielen v slovenskom, ale aj v anglickom jazyku. Súčasťou veľtrhu boli aj súťaže cvičných firiem, na ktorých sa hodnotil stánok, katalóg, elektronické prezentácie, slogan, logo a najlepší reprezentanti cvičných firiem.
Cvičnú firmu VEĽKÝ PLAVEC, s.r.o., ktorú založili študenti IV.C triedy, na veľtrhu zastupovali Andrea Podmaníková, Juraj Toman, Adam Zelíska,  Adam Minarovič a Adam Matejovič..
19. ročník súťaží bol pre našu školu úspešný. Vďaka snahe a ambíciám podarilo sa študentom dosiahnuť pekné:

7. miesto

a v hodnotení reprezentant/reprezentantka získala cenu: najlepšia reprezentantka veľtrhu
naša žiačka ANDREA   PODMANÍKOVÁ.

Ocenenej študentke blahoželáme a ostatným členom súťažného tímu
ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 

jaslovensko

Plavec
VZOR VYPLNENEJ PRIHLÁŠKY NA VŠ

Sme 3. najlepšia stredná škola v Nitrianskom kraji!!!

Podľa nezávislého portálu skoly.ineko.sk sme treťou najlepšie umiestnenou strednou školou Nitrianskeho kraja. V celonárodnom porovnávaní sme dosiahli 17. miesto medzi strednými odbornými školami z celého Slovenska. Metodiku hodnotenia škôl si môžete pozrieť na skoly.ineko.sk/metodika .

facebook
Aktuálne informácie už aj na facebooku...