In-počasie Meteoinfo
vypln
vypln
vypln
vrchna cast
obchodna akademia banner
spodna cast
aktualne
lista
lista
panacik
Meniny na web


úvod - projekt

Kvalitní v škole, úspešní v živote

Projekt s podporou Európskej únie
Spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom

Kliknite pre viac info

vypln
ISIC

Exkurzia žiakov II. ročníka

Študenti II. ročníka sa zúčastnili exkurzie, ktorá sa konala 29. mája 2015. Exkurzia bola zameraná najmä na život M. R. Štefánika a návšteva „Papierničky“.
Ako prvé sme navštívili rodný dom M. R. Štefánika v jeho rodnej dedine. V múzeu sme sa veľa dozvedeli  a rozšírili sme si nové poznatky o veľkej osobnosti nášho národa. Potom sme sa presunuli  autobusom asi 10 km od rodnej Štefánikovej dediny do Papierničky, ktorá sa nachádzala  v jadre malej dedinky Prietrž – Podhorie. Tam nás privítali a oboznámili s ručnou výrobou   papiera, ktorý vyrábali z bavlny. Tiež sme sa dozvedeli , že ich  manufaktúra je  jediná na celom Slovensku a tento papier sa používa na dôležité listiny v diplomacii a taktiež na vysokoškolské diplomy. Každý z nás si vyrobil svoj papier, ktorý nám neskôr  zaslali do školy ako pamiatku na nich. Ako posledný bod exkurzie bola návšteva mohyly M.R. Štefánika.
Toto všetko krásne sme zažili za jeden deň a domov sme si zobrali mnoho krásnych zážitkov a poznatkov o našom krásnom Slovensku a jeho histórii.

                                                                                  Jakub Račko, II. A

papiernicka

Oznam pre žiakov a rodičov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Držitelia preukazov žiaka ISIC/EURO<26 majú možnosť na škole si zákupiť známku ISIC 09/2016 na aktuálny školský rok, ktorá im umožní naďalej využívať zľavy v obchodoch, kinách, prevádzkach s občerstvením a na študentské zľavy v zahraničí a na mnohé iné. K novej známke ISIC 09/2016 navyše žiak dostane viac ako 50 špeciálnych kupónov s rôznymi extra zľavami.
Súčasná platnosť preukazu vyprší 30.9.2015.
Známku si žiak môže zakúpiť u Mgr. Gálovej.
Bližšie informácie je možné nájsť na www.studentskypreukaz.sk