V dňoch 4.11.2015 - 6.11.2015 sa v Bratislave konal 18. ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem.
Obchodnú akadémiu Topoľčany reprezentovali žiaci 4. A triedy s cvičnou firmou HEREDITAS HISTORIA, s. r. o., ktorá ponúkala organizáciu historických scénok a dobových podujatí. 


Z 50 - tich zúčastnených firiem sa v kategórii "Najlepší katalóg" umiestnili na 5. mieste.

 

Reprezentanti:            Kristína Filipeje, Hana Mikušová, Filip Géci, Samuel Gašparík

Poďakovanie patrí sponzorom firmy:
- Rodičovská rada pri Obchodnej akadémii Topoľčany
- p. Sečanská, firma: JSI - ART, s. r. o.

In-počasie Meteoinfo
vypln
vypln
vypln
vrchna cast
obchodna akademia banner
spodna cast
aktualne
lista
lista
panacik
Meniny na web
úvod - projekt

Kvalitní v škole, úspešní v živote

Projekt s podporou Európskej únie
Spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom

Kliknite pre viac info

vypln

statky-zmatky

erasmus +

Medzinárodný deň knižníc

Pri príležitosti Medzinárodného dňa knižníc, ktorý organizuje Slovenská pedagogická knižnica dňa 26. 10. 2015 Obchodná akadémia v Topoľčanoch zorganizovala kultúrne podujatie. Študenti III.C si naštudovali divadelnú hru J. G. Tajovského: Statky-zmätky, ktorú predviedli druhákom. Naše pozvanie prijala aj pani riaditeľka Mária Malinková a pani profesorka Adamkovičová, ktorá si už užíva zaslúžený dôchodok. Diváci ocenili výkony hercov veľkým potleskom.

Mgr. Jana Masaryková

Záložka do knihy spája slovenské školy


Obchodná akadémia v Topoľčanoch sa aj v školskom roku 2015/ 2016 zapojila do projektu Záložka do knihy spája slovenské školy, ktorú vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave. Do projektu sa prihlásilo 131 škôl. Tohtoročnou témou bola  Múdrosť ukrytá v knihách. O tom, že je tomu tak, nás presvedčili naši tvorcovia záložiek, ktorí nachádzali rozmanité výroky, citáty z kníh.  Záložky vyrábali študenti prvých a druhých ročníkov. Spoločne sme vytvorili 100 záložiek. Našou partnerskou školou sa stala Spojená škola, Rastislavova v Novákoch, ktorej sme zhotovené záložky poslali spolu s krátkym pozdravom.
Cieľom celého projektu je snaha zvýšiť záujem žiakov o čítanie kníh, podporiť ich kreativitu aj prostredníctvom výroby záložiek. Všetkým, ktorí sa do tejto akcie zapojili, patrí úprimná vďaka, pretože svojou prácou potešili ostatných. Na budúci rok sa znovu tešíme  a určite sa do tejto milej akcie zapojíme.

S pozdravom Mgr. Jana Masaryková

záložka do knuhy
hereditas 1
hereditas 2
erasmus 1
erasmus 2
erasmus 3

Odborná prax v Londýne
október-november 2015

Nám, študentom Obchodnej akadémie v Topoľčanoch sa naskytla výborná príležitosť ako v praxi využiť svoje vedomosti nadobudnuté v škole a to dokonca v cudzom jazyku.  Po výberovom konaní ktoré, sa konalo na našej škole bolo vybraných 15 študentov s najlepšími výsledkami, ktorí mali to šťastie a vycestovali do multikultúrneho Londýna, kde strávili jeden mesiac praxovaním v rôznych firmách. Celá mobilita sa uskutočnila v rámci programu ERASMUS + , vďaka ktorému bol celý projekt financovaný.

Ja osobne som veľmi vďačná, že som mohla byť jednou z nich a skúsiť si reálny život vo veľkomeste spojený s prácou, ktorá mi dala veľa nových skúseností a zručností. Myslím, že všetci sme boli pred odchodom plní očakávaní ako sa popasujeme s cestovaním metrom, aká bude naša rodina v ktorej budeme mesiac bývať, ale hlavne ako zvládneme vykonávať prácu vo firmách a komunikovať v angličtine. Teraz už suveréne môžem povedať, že sme to všetci zvládli a dokonca aj s pozitívnymi ohlasmi.

Ale nebolo všetko len o práci a náš voľný čas, ktorý sme mali cez víkendy sme strávili spoznávaním tohto rušného mesta. Prvý víkend to bolo skôr o atrakciách, ktoré sme absolvovali s našimi sprievodnými pani učiteľkami Mgr. Škorcovou a Mgr. Quintas. Ďalšie pracovné dni nám, sprestrila návšteva naších pánov učiteľov Mgr. Gálovej a Mgr. Hubu, ktorí sa prišli pozrieť ako sa nám darí na pracoviskách. Bolo to veľmi príjemné spestrenie, a podľa ich slov boli s nami zamestnávatelia  spokojní a mnohí nám ponúkli prácu po skončení štúdia.

erasmus 4
erasmus 5
erasmus 6

Bol to naozaj výborný zážitok či už na načerpanie nových skúseností, aplikovanie teórie v praxi, a v neposlednom rade na zlepšenie  angličtiny, ale aj spoznanie novej kultúry, ľudí a otvorenie trochu väčších obzorov, napríklad na nasledujúce štúdium na vysokej škole. Som naozaj rada, že som toho bola súčasťou a touto cestou by som sa tiež chcela poďakovať v mene všetkých zučastnených tým učiteľom, ktorí s nami do Londýna cestovali, zaujímali sa o nás, pomáhali nám, ale hlavne verili, že to dokážeme a my sme ich dúfam že pozitívne prekvapili.

Ďakujeme.

Sofia Miškeje, III. B

 

erasmus 7
erasmus 8