In-počasie Meteoinfo
vypln
vypln
vypln
vrchna cast
obchodna akademia banner
spodna cast
aktualne
lista
lista
panacik
vypln
Meniny na web

úvod - projekt

Kvalitní v škole, úspešní v živote

Projekt s podporou Európskej únie
Spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom

Kliknite pre viac info

Prijímacie skúšky na školský rok 2014/2015

 

Slovenský jazyk a literatúra

 

 

Matematika

Cvičné firmy

Cvičné firmy

Študenti Obchodnej akadémie v Topoľčanoch si pripomenuli Deň učiteľov


28. marec už tradične patrí medzinárodnému sviatku „Dňu učiteľov“, ktorý v roku 1994 vyhlásila svetová organizácia UNESCO. Na Slovensku sa v tento deň oslavuje narodenie učiteľa národov J. A. Komenského.

Uctili si svojich pedagógov netradičnou formou vyučovania
Pri tejto príležitosti sa študenti Obchodnej akadémie v Topoľčanoch rozhodli zorganizovať a uctiť si svojich pedagógov. Pripravili im nezvyčajný deň a v spolupráci so Žiackou školskou radou už tradične prebiehala netradičná forma vyučovania, kedy sa študenti vžili do úlohy učiteľa. Vyskúšali si tak vedenie hodín, vžili sa do povolania učiteľa, ktorý je často nie len učiteľom, ale aj psychológom, radcom, či policajtom. Študentom sa táto netradičná forma vyučovania veľmi páčila a samozrejme, nesmelo chýbať aj naberanie nových skúseností, či samotné obohatenie sa o nové poznatky.

Netradičnú formu vyučovania spestrila aj zaujímavá prednáška
Pre študentov 3. ročníka bola pripravená prednáška na tému „Ako môžeme čerpať príspevky z Európskej únie na projekty“. Prednášku otvorila riaditeľka školy a prebiehala v školskej jedálni počas dvoch vyučovacích hodín. Študenti sa dozvedeli veľa užitočných informácii pre budúcu prax, či najčastejšie chyby, ktoré sa v projektoch vyskytujú.

Obloha na dlani v simulovanom planetáriu
Obchodnú akadémiu v Topoľčanoch počas Dňa učiteľov navštívili aj pracovníci hvezdárne Malé Bielice. Predstavili pedagógom, študentom 1. a 2. ročníka prezentáciu „Obloha na dlani“ v simulovanom planetáriu, ktoré sa dočasne nachádzalo v priestoroch školskej telocvične. Všetci tak mali možnosť dostať sa do bezprostrednej blízkosti hviezd. V planetáriu sme mohli pozorovať ako pracovníci hravo podávajú výklad, spájajú hviezdy do súhvezdí, čím sa vytvárali obdivuhodné obrazce pripomínajúce zvieratá, znamenia. Putovanie oblohou sa skočilo Slnkom, ktoré je pre život človeka najdôležitejšie. Obohatenie Dňa učiteľov planetáriom prinieslo veľa nezabudnuteľných zážitkov a opäť i rozšírenie obzoru vedomostí.

V závere dňa študenti odprezentovali svojím učiteľom pripravený darček, ktorý sa niesol v znamení piesní, básní. Nesmelo však chýbať to najdôležitejšie - vyslovená vďaka za ich námahu pri práci, trpezlivosť a profesionálny prístup. Ako znak vďaky a úcty si všetci odniesli kvety, ktoré dostali z rúk svojich študentov. Za priebeh celého dňa patrí vďaka pani riaditeľke Ing. Beáte Divincovej.

                                                                                                          Text a foto: Tomáš Bilik

 

Deň učiteľov
Dve percentá
Vyhlásenie o poukázaní 2 percent z vašich daní je v sekcii na stiahnutie.
Diplomy SOČ
Okruhy
Test
Okruhy MAT
Test

Náš stánok bol druhý najlepší !!!

Dňa 3. apríla 2014 sa konal 18. regionálny veľtrh cvičných firiem a 6. kontraktačný deň v Žiari nad Hronom.

Zúčastnila sa ho naša cvičná firma So beauty, s.r.o.

v zastúpení študentov IV. B triedy:      Bajtalová Kristína
                                                         Geršiová Kristína
                                                         Chválová Silvia
                                                         Novotná Martina  

V konkurencii 45 firiem z celého Slovenska a 2 zahraničných firiem z Česka a Maďarska získala:

2. miesto v súťaži „NAJLEPŠÍ  STÁNOK“

Víťazom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

Deň učiteľov2
Voľné pracovné miesto

Celoslovenské kolo Olympiády ľudských práv

Ondrej Škvarenina z III.C sa umiestnil na 10. mieste v celkovom poradí a získal 1. miesto za esej a voucher.

Voucher

Informácie a harmonogram aktivít v mesiaci apríl

24. apríl 2014

- IV.A, IV.B - Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky ,
- II. ročník - cvičenie Ochrana života a zdravia,
- I.A, IV.C exkurzia Podhradie,
- triedy I.B, I.C, III.A, III.B, III.C sa učia podľa náhradného rozvrhu

30. apríl 2014

- prednáška - europoslankyňa Neveďalová, 2. vyučovacia hodina, IV.A a III.C v ŠJ

- oboznámenie s výsledkami Písomnej formy internej časti MS - IV. ročník