In-počasie Meteoinfo
vypln
vypln
vypln
vrchna cast
obchodna akademia banner
spodna cast
aktualne
lista
lista
panacik
Meniny na webúvod - projekt

Kvalitní v škole, úspešní v živote

Projekt s podporou Európskej únie
Spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom

Kliknite pre viac info

DEŇ JAZYKOV 2014

Dňa 21. novembra 2014 sa uskutočnil na Obchodnej akadémii v Topoľčanoch „Deň Jazykov“, každoročná udalosť organizovaná pod patronátom Predmetovej komisie cudzích jazykov.
Na rozdiel od posledných ročníkov, ktorých súčasťou bol i kultúrny program, sme sa tentoraz vrátili k súťažnému charakteru udalosti. V priebehu štyroch vyučovacích hodín predviedli vybraní žiaci reprezentujúci všetky triedy a ročníky svoje praktické využitie svojich vedomostí z anglického, nemeckého a ruského jazyka, ktoré sa vyučujú na škole. V zmesi jazykových súťaží, rozdelených do dvoch kategórií, súťažili žiaci vo dvojiciach a popri jazykových zručnostiach museli využiť i svoje všeobecné a zemepisné znalosti, ako i prezentačné a počítačové zručnosti v práci s Internetom a tvorbe a prezentácii Powerpoint-ových prezentácií.
Všetci umiestnení na prvých troch miestach boli ocenení diplomami a knižnými odmenami.
Veríme, že sa pri tejto obľúbenej udalosti, ktorá je oslavou i propagáciou štúdia cudzích jazykov, ako nevyhnutnej súčasti osobného rastu a úspešnej budúcnosti každého človeka, stretneme i na budúci rok.

Tu sú víťazi jednotlivých súťaží:

KATEGÓRIA 1. a 2. ročník:
„Travel Treasure Hunt“:
1. Monika Moringová a Matúš Višváder, II. A
„Kvíz všeobecných znalostí v NJ“ :
1. Patrícia Solčanská a Dominika Železníková, II. B
„Nemčina hrou“:
1. Petra Pajgertová a Barbora Matušíková, II. A
„Ruština hrou“:
1. Michaela Quintas a Pavol Srnka, I. A

vypln
anj 1

Úspech študentov našej školy

Máte radi syry? Ak ochutnáte ten náš, syr budete milovať.
Takto propagovala svoje produkty cvičná firma BABUCHNA, s.r.o., ktorá pôsobí na našej škole, na 17. medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem, ktorý sa konal 24. – 26. novembra 2014 v NTC, a.s. v Bratislave.
Veľtrh cvičných firiem každoročne organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania, Nadácia na podporu odborného vzdelávania a prípravy a Ekonomická univerzita v Bratislave pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Zastúpenie cvičných firiem a konkurencia na veľtrhu v tomto roku bola naozaj veľká. Zúčastnilo sa ho 71 cvičných firiem z celého Slovenska, Česka, Rakúska, Rumunska, Bulharska a Fínska.
Počas veľtrhu si študenti vyskúšali simulované nákupy rôznych produktov, obchodovanie s tuzemskými a zahraničnými obchodnými partnermi, precvičili si svoje prezentačné a komunikačné zručnosti nielen v slovenskom, ale aj v anglickom jazyku. Súčasťou veľtrhu boli aj súťaže cvičných firiem, na ktorých sa hodnotil stánok, katalóg, elektronické prezentácie, slogan, logo a najlepší reprezentanti cvičných firiem.
Cvičnú firmu BABUCHNA, s.r.o., ktorú založili študenti IV.B triedy, na veľtrhu zastupovali Jaroslav Merka, Andrea Slováková, Martin Stolár, Silvia Tarabová a Cyrila Vaneková.
17. ročník súťaží bol pre našu školu viac ako úspešný. Vďaka snahe a ambíciám podarilo sa študentom získať hneď dve ceny. V súťaži o najlepší katalóg obsadili:

3. miesto

 a v hodnotení firiem z praxe, konkrétne firmy METRO cash&carry – sponzora veľtrhu, získali cenu: najlepšia firma veľtrhu.

Oceneným študentom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

babuchna.jpg

Prihláška na VŠ - vzor
anj 2

KATEGÓRIA 3. a 4. ročník:
„Powerpoint-ové prezentácie v AJ“:
1. Patrícia Cabajová a Kristína Rolincová, IV. C
„Powerpoint-ové prezentácie v NJ“:
1. Patrícia Rybanská a Radka Rybanská, IV. C

anj 3
anj 4

Gratulujeme.
Viac informácií, fotografií a kompletné výsledky zo Dňa Jazykov 2014 nájdete na stránke PK CUJ, http://pkcj-oato.webnode.sk/ alebo po kliknutí TU.

Mgr. Martin Huba, Vedúci PK CUJ

FRANKENSTEIN

50 študentov anglického jazyka všetkých ročníkov Obchodnej akadémie v Topoľčanoch sa dňa 3. októbra 2014 zúčastnilo celodennej exkurzie do hlavného mesta SR, Bratislavy, organizovanej Predmetovou komisiou cudzích jazykov. V sprievode Mgr. Júlie Gálovej, Mgr. Kataríny Quintas a Mgr. Martina Hubu mali študenti tak ako minulý rok možnosť  vidieť divadelné predstavenie  v anglickom jazyku v divadle TeatroWüstenrot .
Tentoraz to bola adaptácia slávneho diela Mary Shelley-ovej „FRANKENSTEIN" v réžii Paula Stebbingsa. Takmer dvojhodinová goticko-komediálna verzia tohto majstrovského kusu priniesla študentom jedinečnú príležitosť precvičiť si svoje jazykové znalosti a vďaka originálnemu podaniu hercov britskej divadelnej spoločnosti TNT TheatreBritain si vychutnať hodnotný kultúrny zážitok. 

frankenstein 1
frankenstein 2

Zdroj: http://www.english-theatre.cz/frankenstein.html
Okrem návštevy divadelného predstavenia absolvovali študenti i prehliadku Starého mesta spolu s profesionálnym sprievodcom Mgr. Mariánom Bilačičom, ktorý svojim výkladom o historických a turistických atrakciách nášho hlavného mesta opäť zaujal všetkých zúčastnených.
Na záver exkurzie mali študenti možnosť menších, či väčších nákupov v známom  nákupnom komplexe.
Ďakujeme členom PK CUJ za organizačné zabezpečenie exkurzie a všetkým zúčastneným študentom za veľmi dobré správanie a dôstojnú reprezentáciu OA Topoľčany.
Viac informácií a fotografie z exkurzie nájdete na webstránke PK CUJ, http://pkcj-oato.webnode.sk/ alebo po kliknutí TU.

Mgr. Martin Huba, Vedúci PK CUJ

Vianočná Viedeň

Dňa 26.11.2014 sme sa vybraní žiaci II.A a II.B triedy zúčastnili poznávacej exkurzie vo Viedni, ktorá bola spojená aj s návštevou vianočných trhov. Cestou do Viedne sme sa zastavili aj v  čokoládovni v Kittsee a okolo deviatej hodiny sme prišli do Viedne .
Našou prvou zastávkou bolo Prírodovedecké múzeum, ktoré patrí k najväčším múzeám na svete. Ďalej sme sa presunuli na prehliadku mesta, kde nám sprievodkyňa poukazovala záhrady Hofburgu, Stephansplatz a Stephansdom, porozprávala nám mnoho zaujímavostí a neskôr sme mali aj osobné voľno na ulici Mariahilfer Straße.
Na záver  sme sa presunuli spoločne k radnici  na hlavné vianočné trhy, kde sme videli množstvo stánkov a peknú vianočnú výzdobu, ktorá dotvárala vianočnú atmosféru. Urobili sme posledné fotky a mohlo sa ísť domov!

Monika Gregoríková, II. B

vieden

Okruhy na prijímacie skúšky z matematiky + skúšobný test

Okruhy na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry + skúšobný test

Do Galérie pribudli fotografie z Vianočnej akadémie a z Dňa otvorených dverí... :)