In-počasie Meteoinfo
vypln
vypln
vypln
vrchna cast
obchodna akademia banner
spodna cast
aktualne
lista
lista
panacik
Meniny na webúvod - projekt

Kvalitní v škole, úspešní v živote

Projekt s podporou Európskej únie
Spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom

Kliknite pre viac info

vypln

Opäť boli naši žiaci úspešní!

V týchto dňoch sa žiaci našej školy zúčastnili krajského kola SOČ – stredoškolskej odbornej činnosti. V školskom kole sa zúčastnilo 6 riešiteľov so 4 prácami:

Prihláška na VŠ - vzor

Zo Žiaru sme priniesli 3. miesto !!!

Na našej škole stalo sa už tradíciou každoročne na jar zúčastniť sa regionálneho veľtrhu cvičných firiem v Žiari n/Hronom.
Tento rok 31. marca sa konal už 19. ročník. Z našich študentov na ňom dostala možnosť prezentovať sa druhá najlepšia firma zo školského kola z triedy IV.A so svojou firmou „Tasty Morning, s.r.o.“. Jej marketingovej činnosti a prezentácie na veľtrhu sa ujali študentky Michaela Pekarovičová, Kristína Šarinová Lucia Vozárová.
Aj keď snahou v 4. kategóriách (stánok, logo, slogan, katalóg) bolo obstáť čo najlepšie, podarilo sa zabodovať len v kategórii o najlepší katalóg.
Katalóg tejto firmy sa odbornej porote páčil ako tretí najlepší v konkurencii 36 firiem z celého Slovenska. Za jeho úspech patrí veľká vďaka najmä Gabike Minarovičovej, ktorá bola hybnou silou pri jeho príprave a svojím estetickým cítením ho dotvorila.

Oceneným študentkám blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

diplom

Okruhy na prijímacie skúšky z matematiky + skúšobný test

Okruhy na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry + skúšobný test

Predmetová komisia cudzích jazykov organizuje poznávací zájazd LONDÝN - PARÍŽ

Program  

1. deň

Odchod   z miesta   bydliska   v  dopoludňajších   hodinách   smerom cez  Rakúsko, Nemecko, Belgicko  do Francúzska - Calais, prejazd Eurotunelom do Anglicka a jazda do Londýna.

2. deň

Po príchode do Londýna celodenná  prehliadka  mesta  so sprievodcom /, Westminster: Viktória Embankment, Parlament, Big Ben, Westminster Abbey, Whitehall, Downing Street, Horse Guards, Admirality Arch, he Mall,atď  /.Večer odjazd  na  ubytovanie.

3. deň

Po raňajkách návšteva Warner Bros Studio Harry Potter London. V popoludňajších hodinách prehliadka Londýna so sprievodcom /, múzeum vosk. figurín Madame Tussaud, Trafalgar Square, štvrť SOHO, Piccadilly Circus atď./. Večer  návrat  na  ubytovanie.

4. deň

Po  raňajkách  odjazd  do  centra  mesta  a dokončenie  plánovanej  prehliadky  Londýna  so sprievodcom /London Eye, Buckingham palace Trafalgar Square, Britské múzeum, Piccadilly Circusl Popoludní vol'no na nákupy na Oxford Street./. V nočných hodinách odjazd do Doveru, plavba trajektom do Calais a jazda do Paríža.

5. deň

Príchod do Paríža, prehliadka mesta so sprievodcom /ostrov Cité a Notre Dame, Latinská štvrť, Panthéon, La Sorbonne Centre G. Pompidou, múzeum Louvre (rezervovaný bezplatný vstup). Place de la Concorde, Champs ­ Elysées/.  Večer odjazd  na  nocl'ah.

                   6. deň                     

A) Po  raňajkách  odjazd  do Versailles,  prehliadka  král'ovského  zámku  a záhrad. Návrat späť do  Paríža a dokončenie prehliadky mesta. Večer plavba po Seine. Odjazd s Paríža spät' na Slovensko.
B) Po raňajkách odjazd do Disneylandu a celodenná návšteva zábavného parku. Odjazd späť na Slovensko.

7.deň

Príchod do miesta bydliska je  predpokladaný  v podvečerných  hodinách.

CENA : 289 €/osoba                                TERMÍN: 18.04.- 24.04. 2015

V CENE JE ZAPOČÍTANÉ: Luxusná autokarová doprava, Eurotunel Folkestone - Calais, trajekt Calais - Dover, 3 x hotelové ubytovanie, 3x raňajky, rezervovaný vstup do Louvre (študenti do 18 rokov), sprievodca, zahraničné cestovné poistenie a poistenie voči úpadku CK.

V  CENE  NIE JE ZAPOČÍTANÉ

PARÍŽ
Eiffelová veža 6 - 13 €, plavba po Seine 8 €, Pantheon 1,50 €, Disneyland 30 - 40€ /VersaiIles a Louvre do 18 rokov zdarma/.

LONDÝN
Múzeum vosk. figurín  Madame Tussaud od  21 GBP, London Eye od 12 GBP, Tower 12 GBP, Warner Bros Studio Harry Potter London  30GBP, Národná galéria a Britské múzeum - zdarma.

V autobuse je  možnosť zakúpiť občerstvenie /nealko, čaj, káva/.

Zúčastnili sme sa Biblickej olympiády

Dňa 13. marca 2015  sa žiaci našej školy

Veronika Bielichová (II.C)

Andrej Beňačka (II.C)

Dávid Bujna (II.A)

zúčastnili Biblickej olympiády - dekanátne kolo, kde sa umiestnili na výbornom

II. mieste.


Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov do ďalšieho štúdia.

biblicka olympiada
tehlička

Tehlička pre deti ulice

O čo ide?
Prostredníctvom verejnej zbierky sa vzdelávajú deti, mladí ľudia a široká verejnosť o fenoméne DETI  ULICE.
Je to výzva k solidarite s ľuďmi z chudobnejších častí sveta. TEHLIČKA  2015  pod heslom „ Bez vzdelania sú bezbranné“ je zameraná na podporu detí Stredoafrickej republiky, kde po vojensko – politickom konflikte zostali tisíce detí opustené na ulici. Návrat do školy je ich jedinou šancou na normálny život.
A my sme sa rozhodli – pomôžeme im.
Preto sme 01. 04. 2015 zorganizovali 3. ročník charitatívnej zbierky prostredníctvom predajných stánkov. Triedy si pripravili rôzne druhy dobrôt, ktoré predávali svojim spolužiakom. Výťažok z tejto zbierky poslali na účet občianskeho združenia SAVIO, aby aj deti z Afriky mohli mať knihy, školské lavice a aspoň trochu obnovené triedy.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli.

veľtrh cvičných firiem
Viac FOTO v galérii.
SOC

P. Rybanská, D. Bielichová, L. Boriková, P. Maňák, M. Geierová, V. Horáčiková

Do krajského kola postúpila Lenka Boriková s prácou Mesto verzus dedina (konzultantka Ing. Neumannová) a Dominika Bielichová a Patrícia Rybanská s prácou CK Nemeton (konzultantka Ing. Fodorová).

Práca „CK Nemeton“ propagujúca cestovný ruch na Slovensku získala v odbore 08 – Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia krásne     1. miesto
a postupuje do celoslovenského kola SOČ, ktoré sa bude konať v apríli 2015 v Piešťanoch.

Gratulujeme a držíme palce!

Diplom SOČ